Zgłaszanie awarii

Telefon całodobowy

41 311 57 94

Załatw sprawę

Godziny otwarcia biura

Poniedziałek - Piątek

od 7.00 do 15.00

Dzisiaj jest: 19 Sierpnia 2018    |    Imieniny obchodzą: Konstancja, Emilia, Julian

 

 

W dniu 5.04.2018, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Bodzentyn zostały podpisane 3 umowy o łącznej wartości brutto 41 773 752 zł,  na wszystkie części zadania polegającego na „Budowie kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Bodzentyn w ramach projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Aglomeracji Bodzentyn”. Projekt jest dofinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wartość dofinansowania całego projektu - 39 932 224,37 zł.

W obecności Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn - Dariusza Skiby, Zastępcy Burmistrza – Andrzeja Jarosińskiego  oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej – Wojciecha Kózki, umowy z przedstawicielami Wykonawcy – Inżynierii Rzeszów S.A., Prezesem Zarządu – Jerzym Żyłą oraz Członkiem Zarządu – Grzegorzem Królem podpisali Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Bodzentyn Sp z o.o. --Marek Kitliński oraz Zastępca Prezesa, Pełnomocnik ds. Projektu nr POIS.02.03.00-00-0120/17 - Monika Jamróz.

Dzięki realizacji umowy dla część I, w miejscowościach: Wzdół Rządowy, Wiącka, Hucisko, Stara Wieś, Wzdół – Kolonia zostanie zaprojektowanych oraz wybudowanych 25,01 km kanalizacji sanitarnej
i 7,83 km przyłączy dla mieszkańców. Wartości umowy brutto to 16 496 391 zł.

W ramach II części w miejscowościach: Psary - Podłazy, Leśna - Stara Wieś, Podkonarze, Parcelanci, Kamienna Góra zaprojektowanych oraz wybudowanych zostanie 11,61 km kanalizacji sanitarnej, 2,63 km przyłączy dla mieszkańców. Wartość umowy brutto - 10 229 910 zł.

III częścią zostaną objęci mieszkańcy miejscowości: Sieradowice Drugie, Sieradowice Pierwsze, Śniadka Pierwsza, Śniadka Druga, Śniadka Trzecia, Dąbrowa  Górna. Dzięki realizacji tej umowy zaprojektowanych oraz wybudowanych zostanie 18,47 km kanalizacji sanitarnej, 5,81 km przyłączy dla mieszkańców. Wartość umowy brutto to 15 047 451 zł.

Na podstawie podpisanych umów, do 31.12.20121 roku, w 16 miejscowościach Gminy Bodzentyn zostanie zaprojektowanych oraz wybudowanych łącznie 55,11 km kanalizacji sanitarnej i 16,27 km przyłączy dla mieszkańców. Budowa przyłączy dla mieszkańców zostanie zrealizowana dzięki dofinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

W dniu 21 marca 2018 r. zostały wybrany Wykonawca w przetargu nieograniczonym pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Bodzentyn w ramach projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Aglomeracji Bodzentyn”. Więcej szczegółów pod adresem http://bip.puk.bodzentyn.pl/index.php/zamowienia-publiczne/27-kanalizacja-poiis-9 

W dniu 16 marca 2018 r. ogłoszony został przetarg nieograniczony pn. „Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bodzentynie w ramach projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Aglomeracji Bodzentyn”. Więcej szczegółów pod adresem http://bip.puk.bodzentyn.pl/index.php/zamowienia-publiczne/26-kanalizacja-poiis-8 

W dniu 16 marca 2018 r. zostało unieważnione postępowanie przetargu nieograniczonego pn. „Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bodzentynie w ramach projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Aglomeracji Bodzentyn”. Więcej szczegółów pod adresem http://bip.puk.bodzentyn.pl/index.php/zamowienia-publiczne/25-kanalizacja-poiis-7 

W dniu 14 marca 2018 r. zostały otworzone oferty złożone w przetargu nieograniczonym pn. „Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bodzentynie w ramach projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Aglomeracji Bodzentyn”. Więcej szczegółów pod adresem http://bip.puk.bodzentyn.pl/index.php/zamowienia-publiczne/24-kanalizacja-poiis-6 

W dniu 12 lutego 2018 r. ogłoszony został przetarg nieograniczony pn. „Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bodzentynie w ramach projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Aglomeracji Bodzentyn”. Więcej szczegółów pod adresem http://bip.puk.bodzentyn.pl/index.php/zamowienia-publiczne/22-kanalizacja-poiis-4 

W dniu 7 lutego 2018 r. zostały otworzone oferty złożone w przetargu nieograniczonym pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Bodzentyn w ramach projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Aglomeracji Bodzentyn”. Więcej szczegółów pod adresem http://bip.puk.bodzentyn.pl/index.php/zamowienia-publiczne/21-kanalizacja-poiis-3 

W dniu 29 grudnia 2017 r. ogłoszony został przetarg nieograniczony pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Bodzentyn w ramach projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Aglomeracji Bodzentyn”. Więcej szczegółów pod adresem http://bip.puk.bodzentyn.pl/index.php/zamowienia-publiczne/19-kanalizacja-poiis 

W dniu 13 listopada 2017 r. w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie podpisana została umowa o dofinansowanie projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Aglomeracji Bodzentyn”

 

OPIS PROJEKTU PN. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Aglomeracji Bodzentyn”.

 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Bodzentyn Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Aglomeracji Bodzentyn”.

 

Podstawowym celem projektu jest zwiększenie liczby osób podłączonych do sieci zapewniającej ulepszone oczyszczanie ścieków komunalnych, zapewniających podwyższone usuwanie biogenów oraz ograniczenie niedoborów wody występujących na terenie aglomeracji Bodzentyn.

Liczba nowych użytkowników sieci kanalizacyjnej, którzy przyłączą się do sieci w wyniku realizacji projektu – 4018 RLM.

 

Podstawowymi celami realizacji inwestycji są również:

- poprawa stanu środowiska naturalnego;

- poprawa warunków życia mieszkańców miasta i gminy;

- rozwój turystyki oraz usług, wzrost znaczenia miasta w regionie.

 

Powyższe cele zostaną osiągnięte poprzez realizację zakresu rzeczowego projektu. W ramach zaplanowanych działań są:

 

 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Bodzentyn w miejscowościach: Dąbrowa Górna, Śniadka Pierwsza, Śniadka Druga, Śniadka Trzecia, Sieradowice Pierwsze, Sieradowice Drugie, Leśna – Stara Wieś, Podkonarze, Kamienna Góra, Parcelanci, Wzdół Kolonia, Wiącka, Stara Wieś, Wzdół Rządowy, Hucisko, Psary – Podłazy, o łącznej długości 55,11 km.
 2. Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bodzentynie.
 3. Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody na ujęciu wody w miejscowości Wzdół.
 4. Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody na ujęciu wody w Bodzentynie ul. Opatowska.
 5. Budowa nowych i wymiana istniejących odcinków sieci wodociągowej o łącznej długości 6,05 km;
 6. Montaż zaworów redukujących ciśnienie (w studniach betonowych) na istniejącej sieci wodociągowej – 5 szt.;
 7. Montaż nowych hydrantów przeciw pożarowych na sieci istniejącej – 886 szt.;
 8. Stworzenie komputerowego systemu informacji geodezyjnej służącego do zbierania, przechowywania i przetwarzania danych, które mają odniesienie w przestrzeni (GIS).

 

Finansowanie projektu:

 • Całkowity koszt projektu wynosi: 78 832 886,31 zł. Na koszty projektu składają się koszty kwalifikowane i koszty niekwalifikowane (m.in. podatek VAT).
 • Koszty kwalifikowalne stanowią: 62 638 783,33 zł
 • Wydatki kwalifikowane wynoszą: 46 979 087,50 zł (koszty kwalifikowane pomniejszenie o zryczałtowaną 25 procentową stawkę dochodów dla sektora gospodarki wodnej)
 • Wysokość przyznanego dofinansowania ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020: 39 932 224,37 zł. Wysokość dofinansowania wynosi 85% wydatków kwalifikowanych.

Wkład własny PUK Bodzentyn Sp. z o.o. do projektu:

95% wkładu własnego: 21 571 231,01 zł stanowią środki pochodzące z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, przyznane na podstawie umowy zawartej 25.10.2017 r.

5% wkładu własnego pochodzić będzie ze środków budżetu gminy Bodzentyn: 1 135 327,95 zł

 

W celu koordynacji projektu został powołany Pełnomocnik ds. Projektu nr POIS.02.03.00-00-0120/17 oraz została utworzona Jednostka Realizująca Projekt.

 1. Monika Jamróz – Zastępca Prezesa Zarządu / Pełnomocnik ds. Projektu nr POIS.02.03.00-00-0120/17
  Telefon: +48 577 270 570
  Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Mirosław Kimla – Kierownik Jednostki Realizującej Projekt
  Telefon: +48 692 592 360
  Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

W celu sygnalizowania o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych związanych z Projektem można się kontaktować poprzez :

 1. Specjalny adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

          lub

 1. Elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej: www.pois.gov.pl\nieprawidlowosci

 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych

Bodzentyn Sp. z o.o.

ul. Kielecka 83, 26-010 Bodzentyn

tel. 41 311 54 01, email: sekretariat@puk.bodzentyn.pl