Zgłaszanie awarii

Telefon całodobowy

41 311 57 94

Załatw sprawę

Godziny otwarcia biura

Poniedziałek - Piątek

od 7.00 do 15.00

Dzisiaj jest: 27 Stycznia 2022    |    Imieniny obchodzą: Angela, Jan, Przybysław

Informujemy, że od 17 stycznia 2022 r. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Bodzentyn Sp. z o.o. za usługi zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków przyjmuje również płatności kartą. Zapraszamy do siedziby PUK w Bodzentynie przy ul. Kieleckiej 83. 

Od stycznia 2022 roku ulega modyfikacji wprowadzony od stycznia 2021 roku sposób rozliczania odbiorców gospodarstw domowych wykorzystujących wodę do celów socjalno-bytowych gospodarstwa domowego ze świadczonych przez PUK Bodzentyn Sp. z o.o. usług dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Od ww. czasu płatności z wystawianych faktur będą rozkładane na dwie części (nie na trzy, jak to miało miejsce w 2021 roku), przy czym pierwsza część kwoty z faktury płatna będzie w terminie nie krótszym niż 14 dni od daty wystawienia faktury lub jej dostarczenia w inny sposób, a druga część – w terminie o miesiąc późniejszym.

Na przykład wystawiona (i dostarczona) w dniu 18 stycznia 2022 r. przez PUK Bodzentyn Sp. z o.o. faktura opiewająca na kwotę 90 zł, płatna będzie przez gospodarstwo domowe w następujących terminach i kwotach: do 1 lutego 2022 r. – 45 zł i do 1 marca 2022 r. – 45 zł.

Wprowadzony w 2021 roku system rozliczeń nie sprawdził się w bezpośrednim zastosowaniu. Podział faktury na trzy części z terminami płatności wydłużonymi:  o miesiąc – drugiej części i o kolejny miesiąc – trzeciej części, powodował nakładanie się ostatniego terminu płatności z jednego odczytu z pierwszym terminem płatności z kolejnego odczytu, co sprawiało, że faktury stawały się niezrozumiałe dla mieszkańców. Zastosowany system implikował także problemy przy płatnościach w banku. Większość odbiorców usług opłacała jednorazowo całą kwotę wynikającą z faktury. Mając na uwadze obciążenia finansowe wynikające z ogólnej trudnej sytuacji gospodarczej, podjęta została decyzja o możliwości dokonywania płatności za fakturę z tytułu usług dostarczania wody i odprowadzania ścieków w dwóch częściach.

Przypominamy, że powyższe rozłożenie na części płatności należnych od odbiorców z tytułu świadczonych przez PUK Bodzentyn Sp. z o.o. usług dostarczania wody i odprowadzania ścieków dotyczy wyłącznie gospodarstw domowych wykorzystujących wodę do celów socjalno-bytowych gospodarstwa domowego. Gospodarstwa domowe, w których prowadzona jest jednocześnie działalność gospodarcza i usługi dostarczania wody i odprowadzania ścieków z tej działalności rozliczane są  z wodomierza głównego gospodarstwa domowego, jak dotąd rozliczane będą z jednym terminem płatności pełnej kwoty wynikającej z faktury, nie krótszym niż 14 dni od daty wystawienia faktury lub jej dostarczenia w inny sposób. Bez zmian pozostaje również sposób rozliczania pozostałych odbiorców usług.

 

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH BODZENTYN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

UPRZEJMIE INFORMUJE ŻE,

ZE WZGLĘDU NA PROWADZONE PRACE
NA SIECI WODOCIĄGOWEJ

NASTĄPI

PRZERWA W DOSTAWIE WODY

w dniu 07.12.2021 r. (wtorek)

w godz. 900- 1200

w miejscowości

WILKÓW UL. ŁYSOGÓRSKA OD NR 118 DO KOŃCA ULICY W STRONĘ MIEJSCOWOŚCI CIEKOTY


PROSIMY MIESZKAŃCÓW O DODATKOWE ZAKRĘCENIE ZAWORÓW ODCINAJĄCYCH NA WEWNĘTRZNYCH INSTALACJACH WODOCIĄGOWYCH, CELEM UNIKNIĘCIA ZANIECZYSZCZEŃ URZĄDZEŃ SANITARNYCH ORAZ DODATKOWE PŁUKANIE PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH PO PONOWNYM URUCHOMIENIU DOSTAWY WODY.

 

Za przerwę w dostawie wody i wynikające z tego tytułu utrudnienia przepraszamy

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH BODZENTYN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

UPRZEJMIE INFORMUJE ŻE,

ZE WZGLĘDU NA PROWADZONE PRACE NA SIECI WODOCIĄGOWEJ

NASTĄPI

PRZERWA W DOSTAWIE WODY

w dniu 26.10.2021 r. (wtorek)

w godz. 900- 1200

w miejscowościach

WZDÓŁ RZĄDOWY, WIĄCKA

PROSIMY MIESZKAŃCÓW O DODATKOWE ZAKRĘCENIE ZAWORÓW ODCINAJĄCYCH NA WEWNĘTRZNYCH INSTALACJACH WODOCIĄGOWYCH, CELEM UNIKNIĘCIA ZANIECZYSZCZEŃ URZĄDZEŃ SANITARNYCH ORAZ DODATKOWE PŁUKANIE PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH PO PONOWNYM URUCHOMIENIU DOSTAWY WODY.

Za przerwę w dostawie wody i wynikające z tego tytułu utrudnienia przepraszamy

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH BODZENTYN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

INFORMUJE,

ŻE Z PRZYCZYN NIEZALEŻNYCH OD PUK ZWIĄZANYCH Z AWARIĄ TRANSFORMATORA ZASILAJĄCEGO UJĘCIE WODY

w dniu 10.08.2021 r. (WTOREK)

WYSTĄPI PRZERWA W DOSTAWIE WODY

DO MIEJSCOWOŚCI

ZAOPATRYWANYCH W WODĘ

Z URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH

WODOCIĄGU WZDÓŁ PARCELE, TJ.:

Chrusty, Hucisko, Kamieniec, Kamienna Góra, Kamionka, Leśna-Stara Wieś, Orzechówka, Parcelanci,  Parcele, Podkonarze, Podmielowiec, Siekierno-Podmieście, Siekierno-Przedgrab, Siekierno-Smyków, Kapkazy,  Siekierno-Stara Wieś, Ściegnia, Wiącka, Wzdół Rządowy, Wzdół-Kolonia, Wzdół Parcele, Nowa Wieś, Skorucin,  Stara Wieś, Sieradowice Drugie, Sieradowice Parcele

PRACE NAPRAWCZE TRANSFORMATORA MOGĄ POTRWAĆ DO PÓŹNYCH GODZIN WIECZORNYCH


PROSIMY MIESZKAŃCÓW O DODATKOWE ZAKRĘCENIE ZAWORÓW ODCINAJĄCYCH NA WEWNĘTRZNYCH INSTALACJACH WODOCIĄGOWYCH, CELEM UNIKNIĘCIA ZANIECZYSZCZEŃ URZĄDZEŃ SANITARNYCH ORAZ DODATKOWE PŁUKANIE PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH PO PONOWNYM URUCHOMIENIU DOSTAWY WODY.

 

Za przerwę w dostawie wody i wynikające z tego tytułu utrudnienia przepraszamy

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych

Bodzentyn Sp. z o.o.

ul. Kielecka 83, 26-010 Bodzentyn

tel. 41 311 54 01, email: sekretariat@puk.bodzentyn.pl