Zgłaszanie awarii

Telefon całodobowy

41 311 57 94

Załatw sprawę

Godziny otwarcia biura

Poniedziałek - Piątek

od 7.00 do 15.00

Dzisiaj jest: 25 Lutego 2020    |    Imieniny obchodzą: Wiktor, Cezary, Zygfryd

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH BODZENTYN SP. Z O.O. INFORMUJE, IŻ OD 14 PAŹDZIERNIKA 2019 ROKU ROZPOCZYNAJĄ SIĘ KONTROLE POSESJI W ZWIĄZKU Z KONIECZNOŚCIĄ WYELIMINOWANIA PRZYPADKÓW ŁAMANIA PRZEZ MIESZKAŃCÓW ZAKAZU WPROWADZANIA WÓD OPADOWYCH, ROZTOPOWYCH ORAZ WÓD DRENAŻOWYCH DO KANALIZACJI SANITARNEJ

Kontroli będą podlegać wszystkie posesje podłączone do kanalizacji sanitarnej.  W pierwszej kolejności kontrole przeprowadzone będą w miejscowości Wilków i Św. Katarzyna, w związku z oddaniem do eksploatacji nowej oczyszczalni ścieków w Świętej Katarzynie, do której dopływa wielokrotnie więcej ścieków, niż jest rozliczane w sprzedaży. Utrzymanie tego stanu rzeczy zagraża technologii oczyszczania ścieków, a tym samym zagraża środowisku naturalnemu.  W dniach od 14 do 25 października kontrolą objęte zostaną wszystkie posesje przy ul. Łazy w msc. Wilków. Następnie przy ul. Stara Wieś, Łysogórska, Leśna, Sosnowa, Wrzosowa. Szczegółowy harmonogram kontroli będzie podawany w kolejnych komunikatach.

Informujemy, że przepis Art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków  zabrania wprowadzania wód opadowych, roztopowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej. Zakaz wprowadzania wód opadowych i drenażowych do kanalizacji sanitarnej określa również umowa o zaopatrzenie w wodę i/lub i odprowadzanie ścieków.

Wprowadzanie wód opadowych, roztopowych  i drenażowych do kanalizacji sanitarnej, zgodnie z art. 28 ust. 4 i 4a powołanej wyżej ustawy, stanowi wykroczenie i podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000 zł. Nadmieniamy, że grzywna nie jest przychodem dla Przedsiębiorstwa.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości podczas dokonywanej przez pracowników PUK Bodzentyn Sp. z o.o.  kontroli Odbiorca zostanie obciążony kosztami tejże kontroli.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych

Bodzentyn Sp. z o.o.

ul. Kielecka 83, 26-010 Bodzentyn

tel. 41 311 54 01, email: sekretariat@puk.bodzentyn.pl