Zgłaszanie awarii

Telefon całodobowy

41 311 57 94

Załatw sprawę

Godziny otwarcia biura

Poniedziałek - Piątek

od 7.00 do 15.00

Dzisiaj jest: 27 Stycznia 2022    |    Imieniny obchodzą: Angela, Jan, Przybysław

Informujemy Państwa, że zgodnie z deklaracją z dnia 11 maja 2021 r. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Bodzentyn Sp. z o.o. wdraża program naprawczy zmierzający do zahamowania procesu zanieczyszczenia środowiska ściekami odprowadzanymi z Oczyszczalni Ścieków w Bodzentynie do rzeki Psarki. Potwierdzona została już sprawność działania pierwszego ciągu bioreaktora, co odzwierciedlają wyniki badań laboratoryjnych. Aktualnie trwają prace nad przywróceniem sprawności technicznej drugiego ciągu.

27.05.2021 r.

UPRZEJMIE INFORMUJE,

ZE WZGLĘDU NA PROWADZONE PRACE NA SIECI WODOCIĄGOWEJ

NASTĄPI

PRZERWA W DOSTAWIE WODY

w dniu 25.05.2021 r. (wtorek)

w godz. 800- 1200

w miejscowościach

ŚWIĘTA KATARZYNA, WILKÓW

PROSIMY MIESZKAŃCÓW O DODATKOWE ZAKRĘCENIE ZAWORÓW ODCINAJĄCYCH NA WEWNĘTRZNYCH INSTALACJACH WODOCIĄGOWYCH, CELEM UNIKNIĘCIA ZANIECZYSZCZEŃ URZĄDZEŃ SANITARNYCH ORAZ DODATKOWE PŁUKANIE PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH PO PONOWNYM URUCHOMIENIU DOSTAWY WODY.

Za przerwę w dostawie wody i wynikające z tego tytułu utrudnienia przepraszamy.

 

 

Informujemy Państwa, że w związku ze znaczącymi przekroczeniami norm ścieków  odprowadzanych z Oczyszczalni Ścieków w Bodzentynie do rzeki Psarki, o czym poinformował Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach (https://kielce.pios.gov.pl/informacja-o-zdarzeniach-05-05-2021-r-wios-kielce/) w wyniku zawiadomienia go o powyższym przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Bodzentyn Sp. z o.o., Spółka podjęła natychmiastowe działania zmierzające do zahamowania procesu zanieczyszczenia środowiska. W wyniku wdrażanego programu naprawczego jakość ścieków  wypływających z Oczyszczalni winna ulec poprawie do końca bieżącego tygodnia (16 maja 2021 r.).

Zastosowany system awaryjny będzie utrzymywany do czasu powierzenia prac związanych z zakończeniem zadania pn.: „Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków
w Bodzentynie” wyłonionemu zgodnie z przepisami Wykonawcy Zastępczemu.

Informujemy jednocześnie, że umowa na modernizację Oczyszczalni Ścieków w Bodzentynie zawarta z T4B Ekotechnologie Sp. z o.o. – Generalnym Wykonawcą zadania, zobowiązywała go do zachowania ciągłości procesu oczyszczania ścieków oraz zminimalizowania wpływu prowadzonych robót na pracę oczyszczalni ścieków. Wykonawca zszedł z budowy, pozostawiając odłączone stare instalacje, bez możliwości podłączenia nowych.

UPRZEJMIE INFORMUJE,

Z POWODU BRAKU ZASILANIA ENERGETYCZNEGO (PRACE REMONTOWE WYKONYWANE PRZEZ PGE) NA UJĘCIU WODY SUCHEDNIOWSKA

WYSTĄPIĄ

PRZERWY W DOSTAWIE WODY

w dniu 11.05.2021 r. (wtorek)

w godz. 8:00-11:00

w miejscowościach

BODZENTYN ul. Suchedniowska, ul. Wolności, ul. Żeromskiego, ul. Zadworska, PSARY STARA WIEŚ, PSARY KĄTY, PSARY PODŁAZY, ŚW. KATARZYNA, WILKÓW

Za przerwę w dostawie wody i wynikające z tego tytułu utrudnienia przepraszamy.                   

UPRZEJMIE INFORMUJE,

ZE WZGLĘDU NA PROWADZONE PRACE MODERNIZACYJNE NA UJĘCIU WODY WZDÓŁ

MOGĄ WYSTĄPIĆ

PRZERWY W DOSTAWIE WODY

w dniach 13-14.04.2021 r. (wtorek, środa)

w godz. 9.00-15.00

w miejscowościach

HUCISKO, KAMIENIEC, KAMIONKA, NOWA WIEŚ, PODMIELOWIEC, ORZECHÓWKA, WZDÓŁ PARCELE, SKORUCIN, ŚCIEGNIA, WZDÓŁ RZĄDOWY, WIĄCKA, SIEKIERNO-PODMIEŚCIE, SIEKIERNO-PRZEDGRAB, SIEKIERNO-STARA WIEŚ, KAMIENNA GÓRA, LEŚNA-STARA WIEŚ, PODKONARZE, PARCELANCI, SIERADOWICE DRUGIE, SIERADOWICE PARCELE, STARA WIEŚ, WZDÓŁ-KOLONIA.

Za przerwę w dostawie wody i wynikające z tego tytułu utrudnienia przepraszamy.                   

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych

Bodzentyn Sp. z o.o.

ul. Kielecka 83, 26-010 Bodzentyn

tel. 41 311 54 01, email: sekretariat@puk.bodzentyn.pl