Zgłaszanie awarii

Telefon całodobowy

41 311 57 94

Załatw sprawę

Godziny otwarcia biura

Poniedziałek - Piątek

od 7.00 do 15.00

Dzisiaj jest: 27 Stycznia 2022    |    Imieniny obchodzą: Angela, Jan, Przybysław

Informujemy, że w związku z modernizacją stacji uzdatniania wody Bodzentyn ul. Opatowska,

w dniu 14 września 2020 r.

mogą wystąpić przerwy w dostawie wody w miejscowościach:

Bodzentyn, Podgórze, Celiny, Śniadka Pierwsza, Śniadka Druga, Śniadka Trzecia, Sieradowice Pierwsze, Dąbrowa Górna, Dąbrowa Dolna,

Za utrudnienia przepraszamy.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Bodzentyn Sp. z o.o. informuje, że w ramach realizacji decyzji Nr SE Ia – 4261/90/20 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach z dnia 30 czerwca 2020 r., woda butelkowana do spożycia dla dzieci w wieku 0-6 lat oraz kobiet w ciąży zamieszkujących w miejscowościach zaopatrywanych w wodę z urządzeń wodociągowych wodociągu Wzdół Parcele gm. Bodzentyn dostarczana będzie wg następującego harmonogramu:

21 września 2020 r. miejscowości:

Kamieniec, Ściegnia, Kamionka, Skorucin, Wzdół Parcele, Orzechówka

22 września 2020 r. miejscowości:

Wzdół-Kolonia, Hucisko, Wiącka

23 września 2020 r. miejscowości:

Stara Wieś, Wzdół Rządowy

24 września 2020 r. miejscowości:

Podkonarze, Parcelanci, Kamienna Góra, Leśna-Stara Wieś

25 września 2020 r. miejscowości:

Sieradowice Drugie, Sieradowice Parcele, Siekierno-Stara Wieś, Siekierno-Podmieście, Siekierno-Przedgrab, Nowa Wieś, Podmielowiec,

 1. Informujemy, że:
 • woda dostarczana będzie w godzinach 7:00-15:00,
 • ilość dostarczonej wody to:
 • 9 butli o pojemności 5 litrów (45 litrów) na 1 dziecko na okres 28 dni,
 • 13 butli o pojemności 5 litrów (65 litrów) na 1 kobietę w ciąży,

za pokwitowaniem przez dorosłego domownika;

 • nieobecność dorosłego domownika w dniu dostarczania wody skutkuje koniecznością osobistego odbioru przysługującej dziecku / kobiecie w ciąży wody w siedzibie PUK Bodzentyn Sp. z o.o.;
 • pracownicy PUK Bodzentyn Sp. z o.o. podejmą próbę dostarczenia wody jeden raz wg wyżej określonego harmonogramu, w razie bezskuteczności jej dostarczenia (np. w związku z nieobecnością dorosłego domownika), pozostawiona zostanie informacja z dostępnym terminem osobistego odbioru wody w siedzibie PUK Bodzentyn Sp. z o.o.
 1. Informujemy także, że woda dostarczana będzie pod adresy w miejscowościach zaopatrywanych w wodę z urządzeń wodociągowych wodociągu Wzdół Parcele, pod którymi:
 • zamieszkują dzieci urodzone do 07.07.2020 r. zgłoszone w UMiG Bodzentyn;
 • zamieszkują dzieci w wieku 0-6 lat zgłoszone bezpośrednio w PUK Bodzentyn Sp. z o.o. w trakcie pierwszej tury dostarczania wody;
 • zamieszkują kobiety w ciąży, które zgłosiły swój stan w PUK Bodzentyn Sp. z o.o. w związku z zaopatrywaniem w wodę osób objętych decyzją w pierwszej turze.
 1. Prosimy o:
 • zgłaszanie faktu urodzenia dziecka / dzieci przez zgłoszoną kobietę w ciąży pracownikom PUK Bodzentyn Sp. z o.o. celem weryfikacji ilości dostarczanej wody;
 • zgłaszanie się (dotąd nie zgłoszonych) kobiet w ciąży mieszkających w miejscowościach objętych decyzją do siedziby PUK Bodzentyn Sp. z o.o. celem odbioru wody; odbiór wody przez nowo zgłoszone osoby może nastąpić w dniach 21-25 września 2020 r. w godzinach 1200-1430 za pokwitowaniem, osobiście lub przez zamieszkującą z kobietą w ciąży osobę dorosłą – na podstawie upoważnienia.

Informujemy, że w związku z modernizacją stacji uzdatniania wody Bodzentyn ul. Opatowska,
w dniu 02 września 2020 r.
od godziny 800 do godziny 1500
wystąpi przerwa w dostawie wody w miejscowościach:
Dąbrowa Górna, Bodzentyn ul. Opatowska, Śniadka Druga, Śniadka Trzecia, Sieradowice Pierwsze.
Za utrudnienia przepraszamy.

W związku z zainteresowaniem mieszkańców Miasta i Gminy Bodzentyn ryzykiem zdrowotnym konsumentów wody zaopatrywanych w wodę z ujęcia Wzdół Parcele oraz potwierdzeniem braku negatywnego wpływu na zdrowie mieszkańców Gminy okresowych przekroczeń zawartości jonów ołowiu w wodzie dostarczanej z ww. ujęcia, PUK Bodzentyn Sp. z o.o. podaje do wiadomości mieszkańców treść opinii znak: B-BK-547-50/20 Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie z dnia 12 maja 2020 r., dotyczącej ww. zagadnienia.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Bodzentyn Sp. z o.o. informuje, że w ramach realizacji decyzji Nr SE Ia – 4261/90/20 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach z dnia 30 czerwca 2020 r., woda butelkowana do spożycia dla dzieci w wieku 0-6 lat zamieszkujących w miejscowościach zaopatrywanych w wodę z urządzeń wodociągowych wodociągu Wzdół Parcele gm. Bodzentyn dostarczana będzie wg następującego harmonogramu:

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych

Bodzentyn Sp. z o.o.

ul. Kielecka 83, 26-010 Bodzentyn

tel. 41 311 54 01, email: sekretariat@puk.bodzentyn.pl