Zgłaszanie awarii

Telefon całodobowy

41 311 57 94

Załatw sprawę

Godziny otwarcia biura

Poniedziałek - Piątek

od 7.00 do 15.00

Dzisiaj jest: 19 Maja 2022    |    Imieniny obchodzą: Mikołaj, Piotr, Urban

Szanowni Państwo

informujemy, że monterzy przeprowadzą w dniach 

od 24 do 28  lutego 2020 r. wymianę wodomierzy w miejscowości

Hucisko.

Przypominamy o przygotowaniu dostępu do wodomierzy i obecność w mieszkaniach (w miarę możliwości) w celu ich wymiany lub umówienie się telefonicznie z wykonawcą i uzgodnienie terminu wymiany.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt tel. z Biurem Obsługi Klienta PUK Bodzentyn – 41 3115 401.

W przypadku nieobecności Odbiorcy przy pierwszej próbie montażu, kolejna próba zostanie podjęta w godzinach wieczornych lub po kontakcie telefonicznym  z monterami. Numery kontaktowe monterów pozostawione będą na posesji w widocznym miejscu lub w skrzynce pocztowej.

 

Szanowni Państwo

informujemy, że monterzy przeprowadzą w dniach 

od 24 do 28  lutego 2020 r. wymianę wodomierzy w miejscowości

Wzdół Rządowy.

Przypominamy o przygotowaniu dostępu do wodomierzy i obecność w mieszkaniach (w miarę możliwości) w celu ich wymiany lub umówienie się telefonicznie z wykonawcą i uzgodnienie terminu wymiany.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt tel. z Biurem Obsługi Klienta PUK Bodzentyn – 41 3115 401.

W przypadku nieobecności Odbiorcy przy pierwszej próbie montażu, kolejna próba zostanie podjęta w godzinach wieczornych lub po kontakcie telefonicznym  z monterami. Numery kontaktowe monterów pozostawione będą na posesji w widocznym miejscu lub w skrzynce pocztowej.

Szanowni Państwo

informujemy, że monterzy przeprowadzą w dniach 

od 5 do 19  lutego 2020 r. wymianę wodomierzy w miejscowości
Wilków ul. Łysogórska, ul. Łazy, ul. Wrzosowa, Stara Wieś, ul. Leśna, ul. Sosnowa.

Przypominamy o przygotowaniu dostępu do wodomierzy i obecność w mieszkaniach (w miarę możliwości) w celu ich wymiany lub umówienie się telefonicznie z wykonawcą i uzgodnienie terminu wymiany.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt tel. z Biurem Obsługi Klienta PUK Bodzentyn – 41 3115 401 .

W przypadku nieobecności Odbiorcy przy pierwszej próbie montażu, kolejna próba zostanie podjęta w godzinach wieczornych lub po kontakcie telefonicznym  z monterami. Numery kontaktowe monterów pozostawione będą na posesji w widocznym miejscu lub w skrzynce pocztowej.

 

W dniu 4 października 2019 r. podpisany został aneks do umowy o dofinansowanie projektu pn.: "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Aglomeracji Bodzentyn” w ramach działania 2.3 "Gospodarka wodno- ściekowa w aglomeracjach" oś priorytetowa II "Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu" Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. W związku ze wzrostem całkowitych kosztów realizacji zadań objętych projektem, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zwiększył kwotę przyznanej dotacji zgodnie niżej przedstawionym modelem finansowania:

Finansowanie projektu:

  • Całkowity koszt projektu wynosi: 84 682 988,69 zł. Na koszty projektu składają się koszty kwalifikowane i koszty niekwalifikowane (m.in. podatek VAT).
  • Koszty kwalifikowalne stanowią: 69 204 060,89 zł
  • Wydatki kwalifikowane wynoszą: 51 903 045,67 zł (koszty kwalifikowane pomniejszenie o zryczałtowaną 25 procentową stawkę dochodów dla sektora gospodarki wodnej)
  • Wysokość przyznanego dofinansowania ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020: 44 117 588,81 zł. Wysokość dofinansowania wynosi 85% wydatków kwalifikowanych.

Proporcjonalnie do wartości całkowitej Projektu wzrósł także poziom niezbędnego wkładu własnego, w związku z czym 22 listopada 2019 r. podpisany został także aneks do umowy pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Kielcach, przeznaczonej na jego finansowanie. Zgodnie z podpisanymi aneksami wkład własny PUK Bodzentyn Sp. z o.o. do projektu wynosi:

95% wkładu własnego: 23 832 148,47  zł stanowią środki pochodzące z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, przyznane na podstawie umowy zawartej 25.10.2017 r.

4,53% wkładu własnego pochodzić będzie ze środków budżetu gminy Bodzentyn: 1 135 327,95 zł

0,47 % wkładu własnego w kwocie 118 995,66 zł sfinansowane zostanie ze środków PUK Bodzentyn Sp. z o.o.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Bodzentyn Sp. z o.o.

ul. Kielecka 83, 26-010 Bodzentyn,

wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach pod numerem KRS: 0000619019,

NIP: 657-29-23-542, REGON 364523049, kapitał zakładowy: 15 480 900,00 zł

ogłasza nabór na stanowisko

OPERATOR KOPARKO-ŁADOWARKI

  1. Wymagania kwalifikacyjne niezbędne:

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych

Bodzentyn Sp. z o.o.

ul. Kielecka 83, 26-010 Bodzentyn

tel. 41 311 54 01, email: sekretariat@puk.bodzentyn.pl