Zgłaszanie awarii

Telefon całodobowy

41 311 57 94

Załatw sprawę

Godziny otwarcia biura

Poniedziałek - Piątek

od 7.00 do 15.00

Lp.

Miejscowość

Termin wymiany wodomierzy

Godziny pracy monterów

1.

Kamieniec

7-8 października 2019 r.

7.00-19.00

2.

Ściegnia

7-8 października 2019 r.

3.

Chrusty

7-8 października 2019 r.

4.

Kamienna Góra

8-9 października 2019 r.

5.

Parcelanci

8-9 października 2019 r.

6.

Leśna Stara Wieś

9-10 października 2019 r.

7.

Podkonarze

14-15 października 2019 r.

8.

Bodzentyn, ul. Wolności

14-15 października 2019 r.

9.

Sieradowice Pierwsze

16-17 października 2019 r.

10.

Śniadka Pierwsza

16-17 października 2019 r.

11.

Śniadka Trzecia

16-17 października 2019 r.

12.

Śniadka Parcele

16-17 października 2019 r.

13.

Sieradowice Parcele,
Sieradowice Drugie,
Śniadka Druga

21-22 października 2019 r.

14.

Dąbrowa Górna

23-24 października 2019 r.

15.

Dąbrowa Dolna,
Celiny

 28-29 października 2019 r.
16.

Grabowa

 30 październik 2019 r.
17.

Orzechówka, Skorucin, 

18-22 listopad 2019 r.
18.

Kamionka, Wzdół Parcele,

25-29 listopad 2019 r.
19.

Podmielowiec,
Nowa Wieś,
Siekierno Stara Wieś,
Siekierno Podmieście,
Siekierno Smyków,

3-6 grudnia 2019 r.
20.

Siekierno Przedgrab,
Stara Wieś,
Wzdół Kolonia

9-13 grudnia 2019 r.

 

Szanowni Państwo

informujemy, że monterzy przeprowadzą w dniach 18-22 listopada 2019 r. wymianę wodomierzy w miejscowościach
Orzechówka i Skorucin.

W kolejnym tygodniu tj. w dniach 25-29 listopada 2019 r. wodomierze będę wymieniane w miejscowości Kamionka i Wzdół Parcele.

Serdecznie przepraszamy za zmianę poprzedniego terminu wymiany wodomierzy, która była spowodowana przyczynami niezależnymi od PUK Bodzentyn. 

Przypominamy o przygotowaniu dostępu do wodomierzy i obecność w mieszkaniach (w miarę możliwości) w celu ich wymiany lub umówienie się telefonicznie z wykonawcą i uzgodnienie terminu wymiany.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt tel. z Biurem Obsługi Klienta PUK Bodzentyn – 41 3115 401 .

 

W przypadku nieobecności Odbiorcy przy pierwszej próbie montażu, kolejna próba zostanie podjęta w godzinach wieczornych lub po kontakcie telefonicznym  z monterami. Numery kontaktowe monterów pozostawione będą na posesji w widocznym miejscu lub w skrzynce pocztowej.

Informujemy, że z powodów technicznych w dniach 12-15 listopada 2019r,

wodomierze nie będą wymieniane w miejscowościach:

Orzechówka, Skorucin, Kamionka, Wzdół Parcele.

Zaktualizowany harmonogram wymiany zostanie przekazany w późniejszym terminie.

Bardzo przepraszamy za utrudnienia.

Szanowni Państwo,

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Bodzentyn Sp. z o.o. informuje, iż w związku z realizacją umowy podpisanej z firmą P.H.U METERING na dostawę i montaż urządzeń do radiowego odczytu stanu wodomierzy w dniach 12-15 listopada 2019 r. w miejscowości Orzechówka, Skorucin, Kamionka, Wzdół Parcele,  rozpocznie się wymiana wodomierzy głównych na nowe wyposażone w tzw. „nakładki radiowe” – dotyczy wszystkich wodomierzy, które straciły legalizację i starszych niż 2 lata. Wodomierze  wymienione w ostatnim czasie (2 lata)  zostaną uzupełnione o moduły do zdalnego odczytu. Wymiana wodomierzy odbywać się będzie w godzinach od 7.00 do ok. 19.00. W przypadku nieobecności Odbiorcy przy pierwszej próbie montażu, kolejna próba zostanie podjęta w godzinach wieczornych lub po kontakcie telefonicznym  z monterami. Numery kontaktowe monterów pozostawione będą na posesji w widocznym miejscu lub w skrzynce pocztowej.

W związku z wymianą konieczna może okazać się przerwa w dostawie wody.

Odbiorcy usług są zobligowani do:

  1. Przygotowania swobodnego dostępu do instalacji wodomierzowej (wodomierza wraz z zaworami). Jeśli dostęp do wodomierza będzie utrudniony, Odbiorca na własny koszt będzie zobligowany do przeróbki instalacji w celu umożliwienia montażu wodomierza w miejscu łatwo dostępnym. W przypadku braku technicznych możliwości zamontowania nowego wodomierza może nastąpić rozwiązanie umowy i zamknięcie przyłącza lub ewentualna zmiana umowy na rozliczenie ryczałtowe.
  2. Umożliwienia montażu nowych urządzeń pracownikom reprezentujących Wykonawcę poprzez udostępnienie pomieszczenia, w którym jest zamontowany wodomierz.
  3. Podpisu protokołu likwidacji „starego” wodomierza i montażu „nowego” (lub upoważnienie pisemne do podpisu innej osoby zgodnie z załącznikiem do pisma).
  4. Zlokalizowania i udostępnienia zasuw na przyłączach na czas wymiany wodomierza.

W efekcie realizacji inwestycji odczyty wodomierzy będą przeprowadzane zdalnie, dzięki czemu obecność odbiorcy podczas tych czynności przestanie być konieczną. Dodatkową korzyścią wynikającą z wdrożenia nowego systemu będzie regularność otrzymywanych faktur, co z pewnością wyeliminuje kumulowanie się kilku okresów rozliczeniowych w jedną płatność. Cyfryzacja odczytów wodomierzy umożliwi również identyfikację awarii, wycieków oraz wszelkich nieprawidłowości pracy wodomierzy.

Informujemy również Odbiorców, którzy mają zamontowane wodomierze dodatkowe tzw. „podliczniki” w ramach podpisanej umowy z PUK Bodzentyn o konieczności ich wymiany  na własny koszt na wodomierze z modułem radiowym W-mbus IP 68 (nie jest to konieczne w przypadku wodomierzy, które mogą współpracować z wdrażanym systemem). Istnieje możliwość wymiany podliczników przez firmę wykonującą wymianę wodomierzy głównych po cenie umownej  (cena usługi wraz z materiałem wynosi):

  • Dostawa i montaż wodomierza jednostrumieniowego, suchobieżnego, kl. dokładności R=160 wg MID dla średnicy fi 1/2” wraz z nakładką do odczytu radiowego – 250 zł netto + VAT,
  • Dostawa i montaż wodomierza jednostrumieniowego, suchobieżnego, kl. dokładności R=160 wg MID dla średnicy fi 3/4” wraz z nakładką do odczytu radiowego – 256 zł netto + VAT.

Jeśli wodomierze dodatkowe nie zostaną wymienione na radiowe, Spółka rozważa rozwiązanie dotychczasowej umowy, w zakresie podlicznika.

Wymiana wodomierza dodatkowego (tzw. podlicznika) odbywać się będzie na podstawie pisemnego oświadczenia/zlecenia złożonego przez odbiorcę lub osobę upoważnioną. Faktura za wodomierz dodatkowy zostanie wystawiona w terminie późniejszym, na etapie rozliczeń z Wykonawcą – wzór zlecenia.

Odbiorcy, którzy chcieliby zamontować nowe wodomierze dodatkowe zobligowani są do złożenia wniosku o wyrażenie zgody przez PUK Bodzentyn na montaż wodomierza dodatkowego tzw. „podlicznika”. Wzór wniosku jest dostępny na stronie http://puk.bodzentyn.pl/ bądź w sekretariacie biura na ul. Kieleckiej 83.

 

 

 

Szanowni Państwo,

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Bodzentyn Sp. z o.o. pragnie poinformować, iż w związku z realizacją umowy podpisanej z firmą P.H.U METERING na dostawę i montaż urządzeń do radiowego odczytu stanu wodomierzy na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn w najbliższym czasie rozpocznie się sukcesywna wymiana wodomierzy głównych na nowe wyposażone w tzw. „nakładki radiowe” – dotyczy wszystkich wodomierzy, które straciły legalizację i starszych niż 2 lata. Wodomierze  wymienione w ostatnim czasie (2 lata)  zostaną uzupełnione o moduły do zdalnego odczytu. Cyfryzacja odczytów finansowana jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach (pożyczka preferencyjna – 95% kosztów) oraz ze środków własnych Spółki pochodzących z dokapitalizowania Spółki przez Gminę (5% kosztów).

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych

Bodzentyn Sp. z o.o.

ul. Kielecka 83, 26-010 Bodzentyn

tel. 41 311 54 01, email: sekretariat@puk.bodzentyn.pl