Zgłaszanie awarii

Telefon całodobowy

41 311 57 94

Załatw sprawę

Godziny otwarcia biura

Poniedziałek - Piątek

od 7.00 do 15.00

Dzisiaj jest: 3 Lipca 2020    |    Imieniny obchodzą: Anatol, Jacek, Tomasz

 

 

W dniu 5.04.2018, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Bodzentyn zostały podpisane 3 umowy o łącznej wartości brutto 41 773 752 zł,  na wszystkie części zadania polegającego na „Budowie kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Bodzentyn w ramach projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Aglomeracji Bodzentyn”. Projekt jest dofinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wartość dofinansowania całego projektu - 39 932 224,37 zł.

W obecności Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn - Dariusza Skiby, Zastępcy Burmistrza – Andrzeja Jarosińskiego  oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej – Wojciecha Kózki, umowy z przedstawicielami Wykonawcy – Inżynierii Rzeszów S.A., Prezesem Zarządu – Jerzym Żyłą oraz Członkiem Zarządu – Grzegorzem Królem podpisali Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Bodzentyn Sp z o.o. --Marek Kitliński oraz Zastępca Prezesa, Pełnomocnik ds. Projektu nr POIS.02.03.00-00-0120/17 - Monika Jamróz.

Dzięki realizacji umowy dla część I, w miejscowościach: Wzdół Rządowy, Wiącka, Hucisko, Stara Wieś, Wzdół – Kolonia zostanie zaprojektowanych oraz wybudowanych 25,01 km kanalizacji sanitarnej
i 7,83 km przyłączy dla mieszkańców. Wartości umowy brutto to 16 496 391 zł.

W ramach II części w miejscowościach: Psary - Podłazy, Leśna - Stara Wieś, Podkonarze, Parcelanci, Kamienna Góra zaprojektowanych oraz wybudowanych zostanie 11,61 km kanalizacji sanitarnej, 2,63 km przyłączy dla mieszkańców. Wartość umowy brutto - 10 229 910 zł.

III częścią zostaną objęci mieszkańcy miejscowości: Sieradowice Drugie, Sieradowice Pierwsze, Śniadka Pierwsza, Śniadka Druga, Śniadka Trzecia, Dąbrowa  Górna. Dzięki realizacji tej umowy zaprojektowanych oraz wybudowanych zostanie 18,47 km kanalizacji sanitarnej, 5,81 km przyłączy dla mieszkańców. Wartość umowy brutto to 15 047 451 zł.

Na podstawie podpisanych umów, do 31.12.2021 roku, w 16 miejscowościach Gminy Bodzentyn zostanie zaprojektowanych oraz wybudowanych łącznie 55,11 km kanalizacji sanitarnej i 16,27 km przyłączy dla mieszkańców. Budowa przyłączy dla mieszkańców zostanie zrealizowana dzięki dofinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych

Bodzentyn Sp. z o.o.

ul. Kielecka 83, 26-010 Bodzentyn

tel. 41 311 54 01, email: sekretariat@puk.bodzentyn.pl