Zgłaszanie awarii

Telefon całodobowy

41 311 57 94

Załatw sprawę

Godziny otwarcia biura

Poniedziałek - Piątek

od 7.00 do 15.00

Dzisiaj jest: 19 Maja 2022    |    Imieniny obchodzą: Mikołaj, Piotr, Urban

Prace związane z realizacją rozpoczętego w 2018 roku zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Bodzentyn w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Aglomeracji Bodzentyn” dofinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, idą pełną parą. Pamiętamy, że w kwietniu 2018 roku podpisane zostały z Inżynierią Rzeszów S.A. 3 umowy o łącznej wartości brutto 41 773 752,00 zł i dofinansowaniem ze środków unijnych w wysokości 39 932 224,37 zł, na zaprojektowanie i wybudowanie kanalizacji sanitarnej:

 • dla części I obejmującej miejscowości: Wzdół Rządowy, Wiącka, Hucisko, Stara Wieś i Wzdół-Kolonia,
 • dla części II obejmującej miejscowości: Psary-Podłazy, Leśna - Stara Wieś, Podkonarze, Parcelanci i Kamienna Góra,
 • dla części III obejmującej miejscowości: Sieradowice Drugie, Sieradowice Pierwsze, Śniadka Pierwsza, Śniadka Druga, Śniadka Trzecia, Dąbrowa Górna.

Początkowo niezauważalne  elementy przedsięwzięcia (jak np. cały etap projektowania) uwidoczniły się już w 2020 roku, by w roku 2021 nabrać odczuwalnego dla Mieszkańców Gminy Bodzentyn tempa.

Dla zaprezentowania przebiegu prac, począwszy od stanu na czerwiec 2021 r.,  przedstawiamy do Państwa dyspozycji mapę obrazującą zaawansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Bodzentyn, wraz z opisem odnoszącym wykonanie poszczególnych części zadania do jego projektu.

Rurociąg projektowany na mapie oznaczono kolorem czarnym. Kanał wykonany, ale bez pozwolenia na użytkowanie – czerwonym, natomiast wykonany z pozwoleniem na użytkowanie – zielonym.

Miejsca włączenia do istniejącej kanalizacji na mapie oznaczono kolorem żółtym z czarnym obrysem. Projektowane pompownie ścieków obrysowano kolorem czerwonym, a uruchomione – zielonym.

Zarówno mapa, jak i opis, będą sukcesywnie uzupełniane o kolejne zrealizowane etapy.

W ramach pierwszej części zadania obejmującej miejscowości: Wzdół Rządowy, Wiącka, Hucisko, Stara Wieś i Wzdół-Kolonia o wartości brutto 16 496 391,00 zł zaprojektowano:

 • 15,2 km kanalizacji sanitarnej,
 • 4,6 km rurociągów tłocznych,
 • 8 sieciowych przepompowni ścieków – po 2 w miejscowościach: Hucisko, Wiącka, Wzdół Kolonia, Wzdół Rządowy,
 • 11,4 km przyłączy kanalizacji sanitarnej, z zaplanowanym podłączeniem do kanalizacji zbiorczej 465 nieruchomości.

Wg stanu na 1 czerwca 2021 r. łącznie w ww. miejscowościach wykonano i odebrano:

 • 7,8 km kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej,
 • 2,4 km kanalizacji tłocznej,

Za projekty i ww. roboty budowlane zapłacono Wykonawcy 7 556 036,00 zł brutto.

Nie uruchomiono jeszcze przepompowni i nie wykonano przyłączy.

W ramach drugiej części zadania obejmującej miejscowości: Psary-Podłazy, Leśna - Stara Wieś, Podkonarze, Parcelanci i Kamienna Góra o wartości brutto 10 229 910,00 zł zaprojektowano:

 • 9,3 km kanalizacji sanitarnej,
 • 3,2 km rurociągów tłocznych,
 • 7 sieciowych przepompowni ścieków –2 w miejscowości Psary-Podłazy, 4 w miejscowości Leśna - Stara Wieś i 1 w miejscowości Podkonarze,
 • 6,9 km przyłączy kanalizacji sanitarnej, z zaplanowanym podłączeniem do kanalizacji zbiorczej 295 nieruchomości.

Wg stanu na 1 czerwca 2021 r. łącznie w ww. miejscowościach wykonano i odebrano:

 • 2,6 km kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej,
 • 0,7 km kanalizacji tłocznej,
 • uruchomiono 2 przepompownie sieciowe – obydwie w miejscowości Psary-Podłazy,

Za projekty i ww. roboty budowlane zapłacono Wykonawcy 3 483 927,00 zł brutto.

Nie zostały jeszcze wykonane przyłącza.

W ramach trzeciej części zadania obejmującej miejscowości: Sieradowice Drugie, Sieradowice Pierwsze, Śniadka Pierwsza, Śniadka Druga, Śniadka Trzecia, Dąbrowa Górna o wartości brutto 15 047 451,00 zł zaprojektowano:

 • 12,1 km kanalizacji sanitarnej,
 • 6,5 km rurociągów tłocznych,
 • 10 sieciowych przepompowni ścieków – 1 w Sieradowicach Drugich, 1 w Śniadce Pierwszej, 3 w Śniadce Drugiej, 2 w Śniadce Trzeciej, 3 w Dąbrowie Górnej,
 • 7,1 km przyłączy kanalizacji sanitarnej, z zaplanowanym podłączeniem do kanalizacji zbiorczej 275 nieruchomości.

Wg stanu na 1 czerwca 2021 r. w ramach tej części zadania zakończono już budowę kanałów  wraz z przyłączami, zbiornikami retencyjnymi, pompowniami ścieków (zlewnie przepompowni P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-7, P-8, P-9, P-10) i ich zasilaniem energetycznym oraz uzyskano pozwolenie na użytkowanie.

Łącznie w ww. miejscowościach wykonano i odebrano:

 • 9,7 km kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej,
 • 4,9 km kanalizacji tłocznej,
 • uruchomiono 9 spośród 10 zaprojektowanych przepompowni sieciowych – 1 w Sieradowicach Drugich, 1 w Śniadce Pierwszej, 3 w Śniadce Drugiej, 1 w Śniadce Trzeciej, 3 w Dąbrowie Górnej.

Za projekty i ww. roboty budowlane zapłacono Wykonawcy 13 540 340,36 zł brutto.

Dla zamknięcia zadania pozostała do uruchomienia 1 przepompowania ścieków (P-6 w Śniadce Trzeciej) i około 40 nieruchomości do podłączenia.

Łącznie w ramach wszystkich 3 zadań zaprojektowano:

 • 36,6 km kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej,
 • 14,4 km kanalizacji sanitarnej tłocznej,
 • 25 przepompowni ścieków,
 • 25,4 km przyłączy kanalizacji sanitarnej z planowanym podłączeniem 1035 nieruchomości,

Zakończenie realizacji zadań planowane jest na 31 grudnia 2021 r.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych

Bodzentyn Sp. z o.o.

ul. Kielecka 83, 26-010 Bodzentyn

tel. 41 311 54 01, email: sekretariat@puk.bodzentyn.pl